iwa.co.il בניית אתרים ושיווק דיגיטלי

מדיניות פרטיות

בניית אתרים ושיווק דיגיטלי מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של iwa digital בניית אתרים ושיווק דיגיטלי בכתובת: (https://iwa.co.il/; , כולם ביחד "האתרים" וכל אחד מהם "האתר".

אני, ניתאי בן זקן, בעליו היחיד של הפעילות של האתרים (כל אחת תקראנה "החברה" וכולן יחד תיקראנה "החברות"), מייחס חשיבות רבה ולוקח ברצינות את הפרטיות שלך ומתוך כך, משקיע משאבים רבים על מנת לשמור עליה.

במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן בו החברות אוספות מידע אודותיך בעת שימושך באתרים ועושות בו שימוש.

מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (הניתן לצפייה) ("תנאי השימוש") ולכן יש לקרוא אותם יחד.

בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם ("השירותים"), הנך מביע את הסכמתך כי החברות תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

החברות רשאיות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתרים. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתרים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתרים במסגרת מדיניות הפרטיות.

האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

מי אנחנו

אני "ניתאי בן זקן" ובעל המותגים iwa digital, iwa.co.il, משווק ובן אדם פרטי.

מידע אישי 

במהלך השימוש באתרים ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

פעילות באתרים

החברות תתעדנה את הפעילות שלך באתרים, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, על מנת להתאים לך מודעות רימרקטינג וידע מקדים קודם ברגע יצירת הקשר מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.

שימוש במידע 

החברות תעשינה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:

א. הפעלת האתרים ואספקת שירותים.

ב. התאמת השירותים לצרכיך והעדפותיך.

ג. יצירת תקשורת עמך לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.

ד. שיפור השירותים וחווית המשתמש שלך ויצירת שירותים חדשים.

ה. הערכת האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך. 

ו. גביית תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.

ז. הגנה על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברות ושל צדדים שלישיים.

ח. קיום חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברות.

 מסירת מידע לצדדים שלישיים

הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.

אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:

א. צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).

ב. אם יתקבל בידי החברות צו שיפוטי המורה להן למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו.

ג. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברות ו/או מי מטעמן.

דבר פרסומת

ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברות או מי מהן ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת.

בכל עת, תהיה לך האפשרות לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברות באמצעות: לחיצה על הסרה בתחתית האימייל ו/או האסמס בגין דיור ישיר, או לחילופין שליחת הודעת מייל לכתובת המייל הרשמית ובקשה ידנית להסרה מרשימת התפוצה במידה וכל שאר הפעולות לא צלחו.

Cookies

קבצי עוגיות – "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברות עשויות לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו להן להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתרים.

ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברות באמצעות השימוש בקבצי העוגיות – "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי עוגיות "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי עוגיות "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ עוגיות "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי עוגיות "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי עוגיות "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתרים.

 

אבטחת מידע

אנו לוקחות ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטות באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.

עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

הזהר מהודעות דוא"ל או SMS מזויפות – הודעות דוא"ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברות מהן כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברות או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

החברות עשויות להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברות תנקוטנה בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתרים, הינך מסכים להעברה האמורה.

הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיות למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצות כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

ויתור

החברות לא נושאות באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתרים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה. אין ביכולת החברות להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין החברות נושאות באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתן הסבירה. השימוש באתרים הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברות ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתרים.

 

זכויותיך בקשר עם המידע

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברות. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברות בבקשה לתקן את המידע.

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 0546-6474254 או במייל בכתובת [email protected].